گاه شمار حسابرسی داخلی

       اصلی      ۲۷ آبان, ۱۳۹۴

تاسیس انجمن حسابرسان داخلی ایران در سال ۲۰۱۲
الزام استانداردهای بین‌المللی اجرای حرفه‌ای حسابرسی داخلی ۲۰۱۵
سوگند نخستین حسابرسان داخلی خبره ۲۰۱۵
2

محورهای کنگره

       اصلی      ۲۳ آبان, ۱۳۹۴

حسابرسان داخلی و فاصله انتظارات
حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و ریسک
کیفیت حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی در بخش عمومی
حسابرسان داخلی خبره و کارآمدی سازمانی
2

برنامه کنگره

       اصلی      ۲۳ آبان, ۱۳۹۴

پذیرش شرکت‌کنندگان
سخنرانی و اعطای جوايز
پذیرایی و مراسم اختتامیه کنگره
مجمع عمومی سالانه

آلبوم کنگره‌های قبلی