دسته‌بندی نشده

محورهای کنگره‌های پیشین

آبان ۲۹, ۱۳۹۴ در ۷:۴۹ ب.ظ توسط

 

 

محور های کنگره های پیشین

 • حرفه ای شدن حسابرسی داخلی در ایران
 • الزامات و چالش ها ی حسابرسی داخلی
 • حسابرسی فرهنگ سازمانی
 • محیط قانونی در حال تغییر، تأثیر آن بر سازمان ها و نقش حسابرسی داخلی
 • نقش حسابرسی داخلی در فراهم کردن اطمینان بخشی برای ناظران بازار های پول، سرمایه، کالا و خدمات
 • بهترین رویه ها در برنامه ریزی حسابرسی
 • ارزیابی ریسک و کنترل : بهترین رویه ها برای موفقیت
 • همکاری حسابرسی داخلی با ذینفعان در جهت ارزش افزایی
 • ریسک راهبری و رعایت
 • ابزارها و تکنیک های حسابرسی داخلی
 • ویژگی های یک واحد حسابرسی داخلی خوب و موفق
 • نقش حسابرسی داخلی در کاهش هزینه و زمان  حسابرسی مستقل
 • نقش حسابرسی داخلی در کاهش زمان انتشار گزارش های مالی
 • ویژگی های یک گزارش حسابرسی خوب
 • خدمات اطمینان بخشی حسابرسی داخلی: بهترین تجارب موفق
 • خدمات  مشاوره حسابرسی داخلی: بهترین تجارب موفق
 • ارتباط حسابرسی داخلی و مدیران ارشد برای ارزش آفرینی
 • حسابرسی اخلاق و ارزش های سازمانی
 • نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت ریسک سازمان ها
 • نقش حسابرسی داخلی در عملکرد کلی سازمان ها
 • فرهنگ ومنش مدیران ارشد و تسهیل فعالیت حسابرسی داخلی
 • برند سازی حسابرسی داخلی برای ذینفعان اصلی
 • حسابرسی راهبرد سازمان
 • وضعیت فعلی حسابرسی عملکرد و عملیاتی و چشم انداز آن در ایران
 • ارزیابی تأثیر مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برگسترش حسابرسی داخلی در شرکت های بازار سرمایه
 • تعامل حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی
 • رویکرد حسابرسی داخلی
 • تدوین راهبرد حسابرسی
 • نقش حسابرسی داخلی در بهبود فرهنگ سازمانی
 • حسابرسی داخلی و ارتقای سلامت اداری
 • ارزش آفرینی حسابرسی داخلی در سازمان های بخش عمومی
 • نقش حسابرسی داخلی در بهبود سیستم های اطلاعاتی
 • استفاده از فناوری برای ارتقای کارامدی حسابرسی داخلی
 • ارزیابی اثر بخش حسابرسی داخلی در شرکت های ایران
 • نقش حسابرسی داخلی در صنایع خاص (بانک، بیمه، نهادهای مالی، نفت و گاز و…..)
 • نقش حسابرسی داخلی در تغییر رژیم حسابداری به IFRS

 

Comments are closed.