مقالات


قابل توجه نویسندگان

مقالات برگزیده در نشریات و سایت زیر، نمایه می گردند:

  • دوماهنامه حسابرسان داخلی
  • فصلنامه حسابرسی، نظریه و عمل
  • (Civilica) سیویلیکا

 

نویسندگانی که مایل به ارسال مقاله هستند، می‌توانند فایل «نحوه نگارش مقاله» و «فایل فراخوان مقاله» را دانلود نمایند. لطفا مقالات خود را طبق راهنمای نگارش مقالات تهیه و به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایید:

congress@iaia.org.ir

+ فایل نحوه نگارش مقاله

+  فایل فراخوان مقاله